VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
162/QĐ-BQL Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 30/10/2023
68/TB-BQL Thông báo công khai tiền nhận khoán BVR quý III năm 2023 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 19/10/2023
52/TB-BQL Thông báo công khai thanh toán tiền nhận khoán BVR năm 2022 vùng DVMTR 15/08/2023
48/TB-BQL Thông báo công khai thanh toán tiền nhận khoán BVR quý II năm 2023 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 12/07/2023
43/TBĐ-BQL Thông báo công khai thanh toán tiền nhận khoán BVR quý I năm 2023 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2023 19/06/2023
42/TB-BQL Thông báo công khai tạm ứng tiền nhận khoán BVR quý I+II năm 2023 12/06/2023
14/KH-BQL Kế hoạch thực hiện kiểm soát sung đột lợi ích năm 2023 11/04/2023
11-KH/BQL Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ 17/03/2023
11/TB-BQL Thông báo mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại VQG Chư Mom Ray 01/02/2023
76/TB-HĐTD thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vòng 2 tại BQL VQG Chư Mom Ray 30/12/2022
74/TB-BQL Thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển viên chức BQL VQG Chư Mom Ray vòng 2 23/12/2022
72/TB-BQL Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 15/12/2022