VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

Chuyên đề bảo vệ rừng

Chuyên đề bảo vệ rừng

Chính phủ Việt Nam coi rừng là một nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng trên đất nước. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc ...