VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

Tài nguyên động vật rừng của VQG Chư Mom Ray

Tài nguyên động vật rừng của VQG Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray là nơi có tính đa dạng sinh học cao và có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực Đông Dương. Với các điều kiện về sinh cảnh, khí hậu, thuỷ văn ...
Tài nguyên thực vật rừng ở VQG Chư Mom Ray

Tài nguyên thực vật rừng ở VQG Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, phía Tây tỉnh Kon Tum, trong vùng sinh thái Trường Sơn Nam, được đánh giá là VQG có tính đa dạng sinh học cao trong hệ thống các VQG trong cả nước; ...
Vườn Quốc gia Chư Mom Ray – Tự hào di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray – Tự hào di sản ASEAN

Với hệ sinh thái phong phú, nhiều loài động, thực vật quý kiếm, năm 2004, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là di sản ASEAN.Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc ...
Chuyên đề bảo vệ rừng

Chuyên đề bảo vệ rừng

Chính phủ Việt Nam coi rừng là một nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng trên đất nước. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc ...