VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối thi đua các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Ngày 21/2/2019 tại Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray - huyện Sa Thầy, Khối thi đua các Doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

        

        Tham gia Hội nghị có lãnh đạo, công đoàn và các bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc khối, gồm các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Sa Thầy, Đắk Glei, Đắk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plong, Ia H’ĐRai và Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

 

 

        Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Trong năm 2018, các đơn vị thuộc khối đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao đó là công tác quản lý bảo vệ rừng, lâm phần của các đơn vị được quản lý bảo vệ tốt, số vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng giảm mạnh so với năm 2017. Tổng doanh thu các đơn vị thuộc khối là 115,556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,354 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,752 tỷ đồng. Thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương thông qua các hoạt động khoán bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc rừng trồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

 

        Hội nghị đã đề cử 03 đơn vị là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk Glei, Ia H’ĐRai và Vườn quốc gia Chư Mom Ray đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội nghị cũng đã thảo luận và ký giao ước thi đua năm 2019. Đồng thời bầu trưởng khối, phó trưởng khối năm 2019. Kết quả Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray làm trưởng khối, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’ĐRai làm phó trưởng khối.

 

        Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối đó là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII), các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tiếp tục tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động thực hiện hiệu quả việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục phát huy vai trò chính trị hạt nhân ở cơ sở; Phát động các phong trào thi đua, sản xuất giỏi; Tiếp tục công tác phát triển kinh tế, xã hội giải quyết việc làm cho lao động địa phương; và các nhiệm vụ quan trọng khác...

 

       

        Khối thi đua các Doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Kon Tum có 8 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, bảo vệ và  phát triển rừng với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 270.964 ha, trong đó diện tích cung cứng dịch vụ môi trường rùng là 157.338 ha. Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động là 415 người.

 

        Diện tích rừng các đơn vị quản lý thuộc khối là một trong các lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng chủ yếu và quan trọng bật nhất của các nhà máy thủy điện lớn của khu vực Tây Nguyên. Tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác Bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có, giải quyết tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương là nhiệm vụ hàng đầu của các đơn vị thuộc khối hiện nay để luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đóng góp vào sự phát triển, lớn mạnh của tỉnh nhà.

        NVTiên


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết