Vườn quốc gia Chư Mom Ray là một trong số 30 vườn quốc gia thuộc hệ thống rừng đặc dụng của cả nước, có tổng diện tích là 56.249,2 ha. Đóng vai trò như một “lá phổi xanh” của Bắc Tây Nguyên, góp phần ...