VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Chư Mom Ray national park

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
11-KH/BQL Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ 17/03/2023
11/TB-BQL Thông báo mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại VQG Chư Mom Ray 01/02/2023
76/TB-HĐTD thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vòng 2 tại BQL VQG Chư Mom Ray 30/12/2022
74/TB-BQL Thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển viên chức BQL VQG Chư Mom Ray vòng 2 23/12/2022
72/TB-BQL Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 15/12/2022
196/BC-BQL báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 14/12/2022
195/BC-BQL báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý IV 14/12/2022
71/TB-BQL Thông báo Hướng dẫn tài liệu ôn tập phục vụ cho các đối tượng đăng ký tuyển dụng viên chức của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray 09/12/2022
355/NY-ĐGTS Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản 29/11/2022
01-2022/QC-ĐGTS quy chế cuộc đấu giá tài sản thanh lý tại VQG Chư Mom Ray 28/11/2022
178/BC-BQL báo cáo các nội dung công khai minh bạch theo Luật phòng chống tham nhũng 2018 25/11/2022
61/TB-BQL Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 03 xe ô tô tại BQL VQG Chư Mom Ray 14/11/2022